Een Zielsafstemming is simpelweg gezegd een gesprek via de energie met de ziel van mens of dier. Op een onbewust en energetisch niveau luister ik naar wat die ziel te vertellen heeft. Ik schrijf alles op wat er gezegd wordt en wat ik zie aan beelden, echt alles en zet dat uiteindelijk in een email naar de aanvrager.

 

Dit kan ook op een groep, een Groeps-Zielsafstemming, dan stem ik af op de energie van een groep collega's, een bedrijf of anders samenwerkenden. Om te kijken waar het onderlinge proces niet loopt en waarom niet.

 

Vragen die er zijn neem ik mee en we gaan zien waar antwoorden komen en waar niet. Het grote voordeel van een Zielsafstemming is dat men niet naar mij toe hoeft te komen. Het kost geen tijd in de bus en een wachtkamer. Het kan allemaal gebeuren op de tijd die wordt aangegeven op energetisch niveau.

 

Menige kreukel in een groepsproces kan hiermee gladgestreken worden. Alleen het luisteren is vaak al genoeg, maar er komen ook oplossingen naar voren of handvatten hoe iemand verder kan. 

Nog even dit

Ik geef nog even duidelijk aan dat ik geen arts of psycholoog ben die zomaar iedereen kan ‘genezen’. Bij klachten adviseer ik je om absoluut contact op te nemen met je (huis)arts. Een Zielsafstemming kan een zeer goede eerste insteek of juist een hele gewenste aanvulling zijn en ondersteunend werken, maar is nooit plaatsvervangend. Ik maak alleen contact met jou of jouw kind om zaken helder te krijgen en naar oplossingen te zoeken, samen. Niet meer en niet minder. Alle mogelijke vervolgstappen zijn aan jou/jullie.