Een Zielsafstemming is simpelweg gezegd een gesprek via de energie met de ziel van mens of dier. Op een onbewust en energetisch niveau luister ik naar wat die ziel te vertellen heeft. Ik schrijf alles op wat er gezegd wordt en wat ik zie aan beelden, echt alles en zet dat uiteindelijk in een email naar de aanvrager. Een kind heeft op dit niveau dezelfde woordenschat als wij en kan jou dus heel veel vertellen wat in het hier en nu nog niet lukt. Vooral bij een kleintje of een baby nog in de buik is dat prachtig voor de ouder(s).

 

Ik geef hiermee een stem aan:

  • De ziel van iedereen van 0 - 100 (Kinderen vanaf 10 jaar moeten zelf toestemming geven)
  • Mensen die (nog) niet (meer) kunnen verwoorden wat er in haar/hem omgaat, bijvoorbeeld door een ziekte, dementie, verstandelijke beperking of coma
  • Overleden dierbaren
  • Kinderen die nog geboren mogen worden
  • (Huis)Dieren

Vragen die er zijn neem ik mee en we gaan zien waar antwoorden komen en waar niet. De ziel waarop ik afstem bepaalt waaraan gewerkt gaat worden. Het grote voordeel van een Zielsafstemming is dat degene waarop ik afstem niet naar mij toe hoeft te komen. Het kost geen tijd in de bus en een wachtkamer. Voor een kind is dat helemaal fijn, al dat enge gedoe overslaan. En voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen is het ideaal. Het kan allemaal gebeuren op de tijd die de ziel van de persoon of het dier zelf aangeeft op energetisch niveau.

 

Menige kreukel in een mensen- of dierenleven kan hiermee gladgestreken worden. Alleen het luisteren is vaak al genoeg, maar er komen ook oplossingen naar voren of handvatten hoe iemand verder kan. Onder deze link vind je meer informatie.

Een Gezins-Zielsafstemming is ook mogelijk, dan stem ik af op het gehele gezin en niet op de individuen. Onder deze link vind je meer informatie daarover.

Nog even dit

Ik geef nog even duidelijk aan dat ik geen arts of psycholoog ben die zomaar iedereen kan ‘genezen’. Bij klachten adviseer ik je om absoluut contact op te nemen met je (huis)arts. Een Zielsafstemming kan een zeer goede eerste insteek of juist een hele gewenste aanvulling zijn en ondersteunend werken, maar is nooit plaatsvervangend. Ik maak alleen contact met jou of jouw kind om zaken helder te krijgen en naar oplossingen te zoeken, samen. Niet meer en niet minder. Alle mogelijke vervolgstappen zijn aan jou/jullie.